Samen gaan voor groei    

AVG privacyverklaring

Privacyverklaring

Aan de hand van deze privacyverklaring geven wij u informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy voorop

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij respecteren de privacy van alle websitebezoekers, en betrokkenen voor wie wij, in welke  vorm dan ook, gegevens verwerken. De persoonsgegevens die u op onze website achterlaat of welke wij op iedere andere wijze verkrijgen, worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen, zich registreren of welke wij van een verwerkingsverantwoordelijke krijgen op grond van de contractuele afspraken die wij met hen maken. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Over ons

De Kuil Nurseries is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Kuil Nurseries B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18046983, statutair gevestigd te Udenhout, en kantoorhoudende te 5071 RH Udenhout aan de Kuil 27a, en alle aan haar gelieerde vennootschappen. Meer informatie over ons bedrijf vindt u op onze website: www.dekuilhedging.nl.

Soort persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die wij via telefoon, e-mail, invulformulieren en andere manieren ontvangt en/of verkrijgen, worden vastgelegd en gebruikt om ervoor te zorgen dat onze werkzaamheden zo goed mogelijk en op maat gebeuren. :

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. In het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u

 • NAW gegevens;
 • Verdere contactgegevens ten behoeve van het onderhouden van klantcontact;
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer);
 • Gegevens ten behoeve van het leveren van diensten;
 • Gegevens ten behoeve van het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De verzamelde gegevens zijn persoonsgegevens die u als klant aan ons verstrekt ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. Dit met als doel het door ons leveren van planten aan derden.

Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van klantcontact;
 • Het leveren van transport en andere logistieke diensten;
 • Ons klanten- en leveranciersportaal;
 • Het opstellen en versturen van facturen, herinneringen en het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven met het doen van betalingen;
 • Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van gemeentelijke, provinciale en waterschap belastingen;
 • Het versturen van onze nieuwsbrieven, met als grondslag een actieve klantrelatie (hiervoor kunt u zich te allen tijde weer afmelden);
 • Het uitvoeren van klant evaluaties;
 • Het behandelen van eventuele geschillen;
 • De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting en het uitoefenen van accountantscontroles.

Bewaring persoonsgegevens

De genoemde gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. De gegevens worden tot maximaal twee jaar na transacties bewaard, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Wij bewaren uw gegevens zorgvuldig. Wij nemen maatregelen om dit te voorkomen, maar mocht er onverhoopt een data-lek plaatsvinden welke een groot risico voor uw privacy vormt, zijn wij verplicht dit te melden bij u en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw gegevens maken wij nooit openbaar. Ook delen wij uw gegevens niet met derden, onderstaande uitzonderingen in acht genomen:

 • Toezichthoudende autoriteiten;
 • De belastingdienst;
 • Door ons ingeschakelde externe dienstverleners, adviseurs en verwerkers;
 • Onze groepsmaatschappijen.

Wij delen uw gegevens niet met landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of met internationale organisaties. Wel kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens binnen de EU/EER openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Als klant heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U mag:

 • Ons met redelijke tussenpozen verzoeken om uw gegevens in te zien;
 • Ons met redelijke tussenpozen verzoeken uw gegevens aan u over te dragen ten behoeve van dataportabiliteit (indien de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde processen plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst)
 • Ons verzoeken om uw gegevens te laten wijzigen (verbeteren alsmede aan te laten aanvullen) wanneer deze onjuist of onvolledig zijn
 • Ons verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • Uw mag bij ons bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van specifieke persoonlijke omstandigheden en op grond van direct marketing

Cookies

Wij maken slechts gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies kunt u de “Cookie Statement” raadplegen,

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw IP-adres en de eventueel gebruikte domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is onze eigendom. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Toekomstige updates privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigingen. In het geval dat deze verklaring wijzigt, stellen wij u hiervan op de hoogte middels geschikte communicatiekanalen.

Vragen en klachten

Mocht u vragen of klachten (bezwaren) hebben met betrekking tot deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u, hoe u een klacht in moet dienen.

 

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates